Факультет економiки та управлiння

Секція 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ19 Квітня 2018р.

Секція 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор

Біланович Мирослава Станіславівна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Курс: 5

Група: 505

Назва доповіді: Реструктуризація підприємства: сучасні процеси та економічні наслідки

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

 

Жовта Анна Володимирівна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Курс: 5

Група: 505

Назва доповіді: Кодекс корпоративної поведінки: світова практика та можливості застосування на національному підґрунті

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Загурна Тетяна Романівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістерська програма: менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 

Група: 

Назва доповіді: Прикладний інструментарій посилення конкурентної позиції компанії на цільовому

Науковий керівник: Рєпіна І. М.

Зінченко Вікторія Вікторівна, Ярошенко Олександра Олександрівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Англомовна магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності»

Курс: 6

Група: 

Назва доповіді: Assessment of the potential of the auto business

Науковий керівник: Рєпіна І. М.

Зубченко   Аліна   Ігорівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: ЕМП-501

Назва доповіді: Мотивація персоналу як складова стратегії інноваційного розвитку

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Коваль Вадим Олексійович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: 7

Назва доповіді: Підвищення комунікативного впливу на споживачів шляхом використання альтернативних методів маркетингового просування

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Кравець Марина Олегівна

Факультет: міжнародної економіки та менеджменту

Спеціальність: міжнародна економіка

Курс: 4

Група: 9

Назва доповіді: Практика сталого розвитку підприємств в умовах кризи. Кризовий менеджмент

Науковий керівник: Чухраєва Н. М.

Леськів Ольга Мирославівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-504

Назва доповіді: Управління маркетинговим потенціалом автотранспортних підприємств

Науковий керівник: Кузьменко О. М.

Матвієнко Марія Максимівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: 4

Назва доповіді: Інформаційні технології в управлінні діяльністю підприємства

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Миндзя Єлизавета Олегівна 

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємтва

Курс: 3

Група: 301

Назва доповіді: Особливості формування мотиваційного механізму праці персоналу підприємства

Науковий керівник: Швидка О.П.

Осіпова Тетяна Олександрівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: ЕМП 501

Магістерська програма:менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Методичний інструментарій оцінювання конку-рентоспроможності туристичних підприємств

Науковий керівник: Рєпіна І.М.

Падалка Максим Леонідович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 302

Назва доповіді: Сучасні підходи до управління операційною діяльністю на підприємстві

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Пастарнак Ірина Анатоліївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Курс: 5

Група: ЕМП-501

Назва доповіді: Нерозподілений прибуток як спосіб забезпечення інноваційності підприємства

Науковий керівник: Рєпіна І. М.

Приходько Анна Олександрівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка

Курс: 4

Група: 

Назва доповіді: Методичний інструментарій оцінювання потенціалу ЕКО-підприємств

Науковий керівник: Рєпіна І. М.

Рожко О.М.

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: ЕЕП-406

Назва доповіді: Домінуючі бізнес-моделі сучасних підприємств

Науковий керівник: Швидка О.П

Сирота Богдана Вячеславівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 076

Магістерська програма: менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: ЕМП-501

Назва доповіді: Можливості  BIG DATA в різних сферах використання, стан і перспективи розвитку технології  в Україні

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

 
 

Трофімов Ігор

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 6504

Курс: 4

Група: ЕЕП-406

Назва доповіді: Моделі дивідендної політики нафтогазових підприємств

Науковий керівник: Рєпіна І. М.

Чудінович Ольга Іванівна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Магістерська програма: Управлінський облік і контроль

Курс: 5

Група: 505

Назва доповіді: Дивідендна політика національних підприємств

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Бондаренко Світлана Ігорівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: 

Назва доповіді: Стратегія заохочення до інновацій у підприємництві

Науковий керівник: Тонюк М.О.,

Бутузова Анна Віталївна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: РМ-201

Назва доповіді: Нестандартні метод мотивації

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Івченко  Яна Юріївна 

Факультет: міжнародна економіка і менеджмент

Спеціальність: міжнародний бізнес

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: Впровадження технології blockchainу приватний та державний сектор на основі аутсорсингу 

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Міхневич Богдан Олександрович 

Факультет: міжнародна економіка і менеджмент

Спеціальність: міжнародний бізнес

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: E-Commerce ринок України: проблеми та перспективи

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

 

Федченко Андрій Валентинович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: 6

Назва доповіді: Організаційно-економічна характеристика франчайзингової моделі бізнесу

Науковий керівник: Швидка О. П.

Шевченко Руслана Володимирівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 1

Назва доповіді: Вплив корпоративної соціальної відповідальності на операційну діяльність підприємства

Науковий керівник: Дзюбенко Л. М.

Навроцька Марина Олегівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: 6р03

Курс: 2

Група: РМ-203

Назва доповіді: Доцільність впровадження зарубіжного досвіду мотивації персоналу на підприємствах України

Науковий керівник: Тонюк М.О.


Загребельний Дмитрій Сергійович

Факультет: міжнародна економіка і менеджмент

Спеціальність: міжнародна економіка

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: Менеджмент інноваційної діяльності на прикладі США та Японії

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Андрейців Ярина  Юріївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: 

Назва доповіді: Methods and instruments of managing reputational risks of a company

Науковий керівник: Ковтун В.П.

Лозко Вікторія Іванівна

Факультет:  маркетингу

Спеціальність: 6Р03

Курс: 2

Група: РМ-201

Назва доповіді: Роль візуальної комунікації в SMM просуванні підприємства

Науковий керівник: Тонюк М.О.

 

Фастовець Дмитро Валерійович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність:економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП-302

Назва доповіді: Ефективність впровадження концепції "Кайдзен" на українських підприємствах

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.


Заставна Діана Юріївна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: РМ-201

Назва доповіді: Доцільність використання CRM-систем у підвищенні ефективності діяльності підприємства

Науковий керівник:Тонюк М.А.

Брон Марія Романівна 

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: РМ-203

Назва доповіді: Франчайзинг як спосіб росту бізнесу

Науковий керівник:Тонюк М.А.