Факультет економiки та управлiння

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ19 Квітня 2018р.

 Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.

зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

 

Боровик Максим Володимирович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська програма:  бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 5

Назва доповіді: Особливості забезпечення економічної безпеки підприємств - виробників будівельних матеріалів

Науковий керівник: Кузьомко В. М.

Вацюк Аліна Віталіївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Проблеми інвестиційної діяльності на українських підприємствах

Науковий керівник: 

Вершіцький Сергій Ігорович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська програма: Бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-504

Назва доповіді: Управління екологічною стійкістю гірничо-збагачувальних комбінатів

Науковий керівник: Криворучкіна О.В.

Горшкова Ольга Олександрівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП - 304

Назва доповіді: Ефективність впровадження логістичного аутсорсингу в діяльності підприємства

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Грінкіна Катерина Андріївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 2

Група: ЕП-202

Назва доповіді: Сучасний стан та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

Науковий керівник: Терентьєва О.В

Грубнік Анна Русланівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 051

Магістерська програма:  бізнес - економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ – 505

Назва доповіді: Сучасні методи діагностики економічної безпеки підприємства

Науковий керівник: Кузьомко В. М.

 Гулінський Олександр Валерійович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП - 303

Назва доповіді: Key performance indicators у діяльності енергетичних компаній і служб

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

 

Дубенець Олександр Володимирович

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Курс: 2

Група: 203

Назва доповіді: Тіньова економіка в Україні

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Залюбовська Олександра Володимирівна

Факультет: економіки та управління

Магістерська програма: бізнес-економіка

Назва доповіді: Ресурсозберігаючі технології та ефективність їх впровадження в бізнесі

Науковий керівник: Швиданенко Г.О.

Карнасюк Анастасія Вячеславівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 3

Назва доповіді: Впровадження ТРМ як спосіб підвищення операційної ефективності підприємства

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Коваленко Анна Віталіївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка

Магістерська програма: бізнес-екноміка

Курс: 5

Група: 4

Назва доповіді: Оцінювання та підвищення ефективності використання інтелектуальних ресурсів підприємства

Науковий керівник: Швиданенко Г. О.

Москаленко Богдана Сергіївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-505

Назва доповіді: Приховане, умисне та ефективне банкрутство як інструмент нівелювання законами економіки

Науковий керівник: Дмитренко А.І.

 

Нелезенко Ірина Ігорівна

Факультет: міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність: міжнародна економіка

Курс: 2

Група: МЕ-210

Назва доповіді: Передумови інвестування в цінні папери

Науковий керівник: Теплюк М. А.

Парасина Вікторія Василівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-504

Назва доповіді: Стан та перспективи підвищення ефективності діяльності меблевих підприємств України

Науковий керівник: Дмитренко А.І.

Поночовна  Анастасія  Олександрівна     

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП -303

Назва доповіді: Енергозбереження та енергоефективність на промислових підприємствах України

Науковий керівник:  Дмитренко А.І.

Регент Світлана Василівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська программа: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 4

Назва доповіді: Реінжиніринг системи бізнес-процесів як фактор підвищення ефективності діяльності компанії

Науковий керівник: Швиданенко Г. О.

 
 

Свідерська Софія Олегівна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Курс: 2

Група: 202

Назва доповіді: Особливості венчурного інвестування

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Семко Валентин  Вікторович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємств

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-504

Назва доповіді: Вплив зниження купівельної спроможності в Україні на підприємництво

Науковий керівник: Петренко Л. А.

Товстенко Ігор Ігорович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємств

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-504

Назва доповіді: Особливості застосування аутсорсингу на вітчизняних підприємствах

Науковий керівник: Швидка О. П.

Чумак Аліна Віталіївна

Факультет: міжнародної економіки та менеджменту

Спеціальність: міжнародна економіка

Курс: 2

Група: МЕ-210

Назва доповіді: Сутність та сучасні тенденції еміграції трудових ресурсів з України

Науковий керівник: Теплюк М. А.

Шульга Максим Геннадійович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 051 «Економіка»

Магістерська программа: менеджмент проектів та консалтинг

Курс: 5

Група: ЕПК-503

Назва доповіді: Фінансова звітність за МСФЗ: переваги та недоліки для  малих та середніх підприємств

Науковий керівник: Дмитренко А.І.

Степаненко Альона Валеріївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 051 «Економіка»

Магістерська программа: менеджмент проектів та консалтинг

Курс: 5

Група: ЕПК-503

Назва доповіді: Перспективи та проблеми розвитку електротехнічних підприємств України

Науковий керівник: Дмитренко А.І.

Мальована Тетяна Анатоліївна 

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: ЕЕП-405

Назва доповіді: Сучасні напрямки вдосконалення системи управління витратами на підприємстві

Науковий керівник: Долгова Л.І.

Мурга Тетяна Ігорівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: 6Р03

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Сучасні методи підвищення прибутку підприємства

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Потапова Альона Сергіївна

Факультет: маркетингу

Спеціальність:

Курс: 2

Група: РМ-201

Назва доповіді: Інноваційна діяльність як основа розвитку підприємства в умовах сьогодення

Науковий керівник: Тонюк М.О.