Факультет економiки та управлiння

10-20 травня 2017 року декада студентської науки «НАУКОВІ БАРВИ-2017»08 Травня 2017р.

У межах роботи щорічної наукової студентської конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України»,  з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень кафедра економіки підприємств організує розміщення на сайті університету доповідей студентів  за секціями:

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.

зав.кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Секція 3.МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор

Секція 4.ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Павленко І.А., директор Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств