Факультет економiки та управлiння

Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ07 Травня 2017р.

Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Бевз Юлія  Юріївна

Факультет: економіки та урпавління

Спеціальність:  економіка підприємтва

Курс: 2

Група: 3

Назва доповіді: Інтелектуалізація як ключовий імператив розвитку бізнесу

Науковий керівник: Бойченко К.С.


Буркут Ольга Геннадіївна

Коваленко Ксенія Леонідівна

Факультет: Інформаційних систем і технологій

Спеціальність:  Системний аналіз

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Аспекти заснування власного бізнесу

Науковий керівник: Шергіна Л.А.


Бурма Юлія Володимирівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства  

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Вплив національного менталітету на формування корпоративної бізнес-культури

Науковий керівник: Шергіна Л.А

Глембоцька Вероніка Юріївна

Макарова Лілія  Андріївна 

Інститут: Інформаційних систем в економіці 

Спеціальність:  Системний аналіз

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Проблеми та перспективи впровадження  інноваційної діяльності підприємств в Україні

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Гненюк Катерина Ігорівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність:  Маркетинг

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Розвиток франчайзингу як особливої форми бізнесу в Україні

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Козявкін Ігор Володимирович

Факультет: Маркетингу

Спеціальність:  Маркетинг

Курс: 4

Група: 3

Назва доповіді: Вільні економічні зони у розвитку України

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

 

Коломієць Тетяна Євгенівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність:  Маркетинг

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Стан та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні

Науковий керівник: Тонюк М. О.

Кулакова Аліна Дмитрівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність:  Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Соціальна відповідальність бізнесу: аналіз, розвиток, тенденції, пріоритети

Науковий керівник: Шергіна Л. А.

Кумечко Анастасія Вікторівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність:  Економіка підприємств

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Ринок фрілансу та його значення для малого бізнесу України 

Науковий керівник: Шергіна Л. А.

Моргунова Дар’я Юріївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність:  Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Сучасний стан та тенденції розвитку підприємств авіаційної галузі України

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Пастарнак Ірина Анатоліївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність:  Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 4

Назва доповіді: Малий бізнес як важливе джерело впровадження інновацій в Україні

Науковий керівник: Шергіна Л. А.

Рєпін Кирило Сергійович  

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: “Менеджмент підприємницької діяльності”

Назва доповіді: Енергоефективність  та шляхи її забезпечення в Україні 

Науковий керівник: Шергіна Л. А.

Рум`янцева Аліна Олександрівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність:  Маркетинг

Курс: 4

Група: 3

Назва доповіді: Спеціальніекономічні зони в Україні: проблеми становлення та розвитку

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Солощенко Ліля

Назва доповіді: Управіння конкурентоспроможністю бізнесу

Науковий керівник: Рєпіна І.М.

Спесивцева Марія Валеріївна

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 5

Назва доповіді: Соціальна відповідальність компаній, як стимул інноваційного розвитку країни

Науковий керівник: Швидка О.П.

Степенко Оксана Анатоліївна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність:  Маркетинг

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Розвиток фандрайзингової кампанії в Україні

Науковий керівник: Андрющенко К. А.

 

Терещенко Ю.О.

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність:  Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 6

Назва доповіді: Мотивація працівників на українських підприємствах

Науковий керівник: Терентьєва О.В.

Толкачова Валерія Сергіївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність:  Економіка підприємства

Курс: 3

Група: 2

Назва доповіді: Концептуальні основи організації роботи сучасного офісу

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М

Шитова Євгенія Сергіївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність:  Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Бізнес-інкубатори як напрям розвитку підприємництва

Науковий керівник: Шергіна Л.А

Яценко Надія Валентинівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність:  Маркетинг

Курс: 4

Група: 5

Назва доповіді: Логістичний аутсорсинг підприємств України

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.