Факультет економiки та управлiння

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ07 Травня 2017р.

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.,

зав.кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

Беляєва Катерина Вікторівна

Факультет: Еконопіки АПК

Спеціальність: 6504/1

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Ефективне лідерство як джерело конкурентної переваги

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Бик Марія Іванівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Пiдвищeння конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників

Науковий керівник: Тонюк М. О.

Будько Анна Андріївна

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 7

Назва доповіді: Ефективність та результативність діяльності: точки перетину 

Науковий керівник: Кужель В. М.
 

Власенко Владислав Володимирович

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 4

Назва доповіді: Шляхи удосконаленняорганізаційної структури підприємств

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Давидкова Катерина Максимівна

Факультет:Обліково-економічний

Спеціальність: 6509

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Сучасні умови визначення товарної політики підприємства за біологічним підходом Фрізенвінкеля ( за матеріалами кондитерської галузі України)

Науковий керівник: Семенчук А. О.

Декрет Ірина Ігорівна

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Бізнес-економіка 

Курс: 5

Група: 5

Назва доповіді: Ресурсний портфель у контексті забезпечення конкурентоспроможності компанії

Науковий керівник: Швиданенко Г. О.
 

Єгоров Олексій Юрійович

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: Проблеми реструктуризації великих підприємств в Україні 

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Козік Катерина Ігорвна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді:  Мотивацiя працi персоналу на пiдприємстві в сучасних умовах господарювання

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Костівська Софія Василівна

Факультет: Економіка аграрно-промислового комплексу

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Нові парадигми старатегічного управління промиловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій

Науковий керівник: Ямненко Г. Є.

Марченко Денис Олександрович

Факультет: Обліково-економічний

Спеціальність: Облік і аудит

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Поняття фінансової піраміди. Вчимося розпізнавати хайп. Як вийти на прибуток

Науковий керівник: Семенчук А.О.

Молдавьска Анастасія

Факультет: Обліково-економічний

Спеціальність: Облік і аудит

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Реструктуризація – ефективний засіб розвитку підприємства 

Науковий керівник: Семенчук А.О

Падалка Максим Леонідович

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Вплив зовнішнього середовища на господарську діяльність підприємства

Науковий керівник: Долгова Л. І.

Парасина Вікторія Василівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 2

Назва доповіді: Конкурентоспроможність підприємства як важливий фактор ринкового середовища: проблеми та шляхи підвищення

Науковий керівник: Вострякова В.Ю.

Поліщук Вікторія Володимирівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

 

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Сучасні тенденції та перспективи розвитку антимонопольної політики в Україні

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Репнікова Ірина Павлівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
 

Курс: 4

Група: 7

Назва доповіді: Реінжиніринг бізнес-процесів як спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємства 

Науковий керівник: Андрющенко К.А.

Рудик Катерина Андріївна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Франчайзинг як один з інструментів організації бізнесу в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 

Науковий керівник: Тонюк М.О.
 

Верещак Марія Ігорівна

Сімонова Марія Дмитрівна 

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Структурні трансформації і стратегії розвитку підприємств харчової промисловості 

Науковий керівник: Долгова Л.І.

Сітало Михайло Вадимович

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Проблеми інвестиційного клімату в аграрному секторі та шляхи його покращення

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Слуцька Тетяна Сергіївна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Диференціація заробітної плати у сфері маркетингу

Науковий керівник: Тонюк М.О.

 Собченко Аліна Володимирівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Управління персоналом компанії як фактор підвищення його конкурентноспроможності

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Чуприна Катерина Олегівна

Факультет: Економіки АПК

Спеціальність: 6504/1

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Інноваційне підприємництво: виклики  ХХІ  століття

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Шпак Анастасія Олександрівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Ефективність використання та розвитку інтелектуального капіталу підприємства 

Науковий керівник: Терентьєва О. В.