Факультет економiки та управлiння

Секція 3.МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ07 Травня 2017р.

Секція 3.МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор

Григорець Святослав Миколайович

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 3

Група: 1

Назва доповіді: CALS - концепція та можливості використання її у невиробничій сферіукраїнської економіки

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Гриневич В.К.

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: “Менеджмент підприємницької діяльності”

Курс: 5

Група: ЕМП – 501

Назва доповіді: Управління запасами в проектах з доповненою реальністю

Науковий керівник: Рєпіна І.М.

Дегтярьова Крістіна Олегівна

Факультет:  Економіки та управління

Магістерська програма: “Менеджмент підприємницької діяльності”

Курс: 5

Назва доповіді: Сучасний інструментарій формування товарної політики торговельних підприємств

Науковий керівник: Рєпіна І.М.

Дончук Андрій Іванович

Сердюк Роман Іванович

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Реінжиніринг бізнес-процесів як спосіб підвищення ефективності управління

Науковий керівник: Литюга Ю.В. 

Євсюков Іван Сергійович

Факультет: Економіки та Управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Роль стандарту ISO9000:2015 в підвищенні конкурентоспроможності підприємства

Науковий керівник: Клименко С.М.

Єрмак Діана Михайлівна

Факультет : Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 3

Назва доповіді: Мотивація праці персоналу в процесі формування інтелектуального потенціалу підприємства

Науковий керівник: Бойченко К.С.

Жарінов Сергій Сергійович

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: Практичні аспекти використання сучасних технологій в управлінні компанією

Науковий керівник: Швидка О. П.

Зань Вікторія Вікторівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Мотивація як фактор підвищення продуктивності праці на підприємстві 

Науковий керівник: Ковтун В.П.

Захарченко Єгор

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 4

Назва доповіді: Брендінг як інструмент розвитку ділової репутації підприємства

Науковий керівник: Вострякова В. Ю.

Зінченко Вікторія Вікторівна
 

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства
 

Назва доповіді: Потенціал телекомунікаційного підприємства визначення, оцінювання, розвиток

Науковий керівник: Рєпіна І.М.

Ільків Маргарита

 

Факультет: Економіки та управління

 

Спеціальність: Економіка підприємства

 

Назва доповіді: Прикладні аспекти управління підприємством з обмеженим ресурсним набором

Науковий керівник: Рєпіна І.М.

Кондратова Анна Леонідівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Інноваційні механізми антикризового управління

Науковий керівник: Терещенко О.В.

Кушніренко Ірина Віталіївна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Аутсорсинг як інструмент забезпечення ефективної діяльності 

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Литвин Анастасія Павлівна

Факультет: Економіки та управління 

Магістерська програма: Бізнес - економіка

Курс: 5

Група: 5

Назва доповіді: Особливості управління онлайн – репутацією сучасних підприємств

Науковий керівник: Швидка О.П

Майборода Євгенія Сергіївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 2

Назва доповіді: Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та способи оцінки

Науковий керівник: Смирнов Є. В.

Макачка Катерина Миколаївна 

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності 

Курс: 6

Група: 2

Назва доповіді: Діагностика та обґрунтування напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства

Науковий керівник: Дмитренко А. І.

Матвієнко Марія Максимівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 3

Група: 2

Назва доповіді: Сучасна концепція організування технічного обслуговування виробничих активів підприємства

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Михальцов Андрій Олександрович

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 5

Назва доповіді: Концепція розвитку організаційних структур

Науковий керівник: Андрющенко К.А.

Мішина Кристина Славенівна

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Особливості оцінювання капіталізації підприємства

Науковий керівник: Шевчук Н.В.

Осіпова Тетяна Олександрівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 4

Назва доповіді: Потенціал організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств України 

Науковий керівник: Рєпіна І.М.

Перепелиця Ірина Василівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Консалтинг як інструмент розвитку підприємства

Науковий керівник: Тонюк М.О.

 

Рубан Дар`я Дмитрівна

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма:  Бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 5

Назва доповіді: Ефективне управління бізнес-процесами для формування конкурентних переваг розвитку бізнесу

Науковий керівник: Позняк С.В.

Савощенко Ольга Олегівна

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Трансформація як спосіб підвищення ефективності діяльності підприємства

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Кравченко Катерина Олександрівна

Сєдова Вікторія Андріївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 4

Назва доповіді: Ціннісно-орієнтована модель управління бізнесом

Науковий керівник: Швиданенко Г. О.

Склярова Вікторія Сергіївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 3

Група: 1

Назва доповіді: Особливості стратегічної поведінки компанії на різних стадіях життєвого циклу

Науковий керівник: Швидка О.П.

Сметанська Наталія Сергіївна

Факультет: Економіки АПК

Спеціальність: Економіка підприємства АПК

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Бізнес-культура корпорацій в Україні та тенденції її розвитку

Науковий керівник: Ямненко Г. Є.

Тасенко Альона Олександрівна

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності та біржова торгівля

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Проблеми підвищення результативності діяльності підприємств

Науковий керівник: Кузьменко О.М.

 

Ткаченко Маргарита Дмитрівна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: Бенчмаркінг в операційному процесі туристичного підприємства 

Науковий керівник: Чухраєва Н.М

Троцька Валерія Вікторівна

Економіки та управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Сучасні аспекти формування системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством 

Науковий керівник: Криворучкіна О.В.