Факультет економiки та управлiння

Секція 4.ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ07 Травня 2017р.

Секція 4.ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Павленко І.А., директор Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств

 

Автономова Олександра Андріївна

Факультет: Маркетингу

Спеціальність: Маркетингу

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: Роль інноваційного підприємництва в економічному розвитку галузі країни

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Батухтіна Альона Вікторівна

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Інновації  в управлінні персоналом

Науковий керівник: Петренко Л. А.

Башук Ігор Віталійович

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 7

Назва доповіді: Реінжиніринг як інноваційний підхід до управління підприємством

Науковий керівник: Швиданенко Г. О.

Бедрій Ірина Ігоривна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 3

Група: 3

Назва доповіді: Цифрове  виробництво: сутність та особливості застосування

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Бородков Олександр Олексійович

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 5

Група: 7

Назва доповіді: Альтернативні напрями інноваційного розвитку в системі стратегічного управління підприємством 

Науковий керівник: Швиданенко Г. О.

Васільєва Дарина Сергіївна 

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Мобільний додаток як інноваційний інструмент маркетингу

Науковий керівник: Долгова Л.І.

Вдовиченко Анастасія Володимирівна

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 5

Назва доповіді:  Особливості венчурного інвестування в Україні

Науковий керівник: Чухраєва Н.М

 Головко Наталія Віталіївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Консалтингові компанії: сутність та перспективи для України

Науковий керівник: Терентьєва О. В.

Горшкова Ольга Олександрівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Особливості впливу держави на розвиток венчурного підприємництва 

Науковий керівник: Терентьєва О. В.

Греновецька Ольга Костянтинівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Використання франчайзингу на ринку інновацій

Науковий керівник: Терентьєва О. В.

Гусак Анна Вадимівна

Дмитренко Денис Олегович

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Групи: 1,4

Назва доповіді: Економічна доцільність використання відновлюваної енергетики в Україні

Науковий керівник: Вострякова В. Ю.

 

Дуніна Ольга Ігорівна

Факультет: Міжнародної економіки і менеджменту 

Спеціальність: Міжнародна торгівля

Курс: 5

Група: 2

Назва доповіді: Інноваційне підприємництво: виклики ХХІ століття

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

 

Заховайко Катерина Геннадіївна

Факультет: Міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність: Міжнародна торгівля

Курс: 5

Група: 2

Назва доповіді: Розробка стратегії комерціалізації інноваційного товару

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Карнасюк Анастасія Вячеславівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Інноваційні методи мотивації працівників 

Науковий керівник: Терентьєва О.В.

Кириченко Каріна Миколаївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства

Науковий керівник: Терентьєва О.В.

Коваль Анжела Ігорівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 3

Група: 2

Назва доповіді: Кастомізація масового виробництва: чи закріпився підхід на вітчизняному бізнесовому підґрунті?

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Кореньок Дарина Валеріївна

Факультет: Економіки АПК

Спеціальність: Економіка підприємства АПК

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Інноваційний бізнес-інкубатор та шляхи його розвитку в Україні

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Королюк Діана Григорівна

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 4

Назва доповіді: Інформаційні технології в маркетингових дослідженнях

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

 

Крамаренко Наталія Володимирівна

Факультет: Міжнародної економіки і менеджменту 

Спеціальність: Міжнародна торгівля

Курс: 5
 
Група: 3
 

 

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Лазор Марія Володимирівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 5

Назва доповіді: Інноваційна діяльність як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства та ризики пов’язанні з нею 

Науковий керівник: Терентьєва О.В.

Ломська Катерина Валентинівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 6

Назва доповіді: Державна підтримка інноваційної діяльності підприємств: світовий досвід та вітчизняні реалії

Науковий керівник: Криворучкіна О.В.

Мадіна Анастасія Валеріївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Система планування інноваційних процесів на підприємстві

Науковий керівник: Терентьєва О.В.

Малицька Наталя Юріївна

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 5

Назва доповіді: Особливості діяльності бізнес-інкубаторів в Україні

Науковий керівник: Чухраєва Н.М

Машина Юлія Віталіївна

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 1

Група: 5

Назва доповіді: Особливості міжнародного бізнесу компаній наукоємних і високотехнологічних галузей України

Науковий керівник:  Тонюк М.О.

Аліна Насібович

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Start-up: сучасний стан та розвиток

Науковий керівник: Рєпіна І.М.

Неділько Марія Юріївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Сучасні особливості управління інноваційною діяльністю на підприємстві в умовах ринкової економіки

Науковий керівник: Долгова Л.І.

Онащук Катерина Петрівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 3

Група: 2

Назва доповіді: Сьомий технологічний уклад як вектор розвитку українського підприємництва

Науковий керівник: Дзюбенко Л. М.

Остратова Катерина Юріївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств в Україні

Науковий керівник: Долгова Л.І.

Подоляк Наталія Олегівна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства 

Науковий керівник: Терентьєва О.В.

Пойда Катерина Віталіївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 5

Група: 5

Назва доповіді: Особливості управління витратами в інноваційному підприємництві

Науковий керівник: Швидка О.П.

 

Поліщук Наталія Сергіївна

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді:  Інновації як чинник конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Приходько Тетяна Валеріївна

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: IT – аутсорсинг, як одна з найперспективніших галузей українського 

Науковий керівник: Андрющенко К.А.

Регент Світлана Василівна 

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 4

Назва доповіді: Особливості конкуренції на ринку інтелектуаломістких товарів

Науковий керівник: Швиданенко Г. О.

Савченко Едуард: Віталійович

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Курс: 5

Група: 1

Назва доповіді: Інновації та ринкова безпека підприємства 

Науковий керівник: Кузьомко В.М.

Сафонов Володимир Володимирович

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 3

Назва доповіді: Віртуальні підприємства, як нова форма організації бізнесу в сучасних умовах ринку

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

 

Скрипка Максим

Назва доповіді: Розвиток інноваційного підприємництва в Україні

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Соколюк Максим Васильович

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Дропшипінг як інновація в електронній комерції

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Сокур Максим Володимирович

Факультет: Економіки та управління

Магістерська програма: Бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 5

Назва доповіді: Вплив інновацій на конкурентоспроможність 

Науковий керівник: Кузьомко В.М.

Стаковіченко Микола Григорович

Ткаченко Юлія Юріївна

Факультет: Економіки та управління

Спеціальність: Економіка підприємства

Курс: 4

Група: 6

Назва доповіді: Мале підприємництво, як невід`ємна складова інноваційного розвитку

Науковий керівник: Павленко І. А

 

Таранова Ксенія Михайлівна

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Інновації як основа конкурентоспроможності підприємств

Науковий керівник: Андрющенко К.А.

Фоменко Маргарита Віталіївна 

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: Практичне застосування екологічного маркетингу в сучасних економічних процесах великих корпорацій

Науковий керівник: Андрющенко К.А.

Швидка Ольга Володимирівна

Факультет: Маркетингу 

Спеціальність: Маркетинг

Курс: 4

Група: 7

Назва доповіді: Віртуальне підприємство як сучасна форма організації бізнесу

Науковий керівник: Андрющенко К.А.

 

Шепеленко Ірина Володимирівна

Факультет: Міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність: Міжнародний облік і аудит

Курс: 5

Група: 4

Назва доповіді: Характеристика традиційної та альтернативної моделей інноваційного розвитку

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

 

Якубовська Ксенія Костянтинівна

Факультет: Міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність: Міжнародна торгівля

Курс: 5

Група: 2

Назва доповіді: Світовий досвід державної підтримки інновацій

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.