Факультет економiки та управлiння

«Наукові барви 2021» доповіді за секціями04 Травня 2021р.

у межах роботи 88 наукової студентської конференції  «Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі» та декади науки на кафедрі бізнес-економіки та підприємництва «Наукові барви 2021», з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень, організаційний комітет розміщує на офіційному сайті університету доповіді студентів  за секціями:

Секція 1. СУЧАСНІ ДРАЙВЕРИ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.к.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУВ УКРАЇНІ

Науковий  керівник  секції - Шергіна Л.А.,  к.е.н.,  доцент  кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 3. ПІДПРИЄМНИЦТВО: МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЙ ТА ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЯ

Науковий  керівник  секції – Рєпіна  І.М.,  д.е.н.,  професор,  зав.  кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 4. ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ УЦИФРОВУ ЕПОХУ

Науковий   керівник   секції – Лаврененко  В.В.,   директор   Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., професоркафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 5. ЛІДЕРСТВО ТА ПАРТНЕРСТВО В БІЗНЕСІ: СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ

Науковий  керівник  секції – Гребешкова  О.М.,  к.е.н.,  доцент  кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 6. СУЧАСНИЙ АГРОБІЗНЕС: ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА, ТРЕЙДИНГ

Науковий керівник секції – Єранкін О.О.,д.е.н., професоркафедри бізнес-економіки та підприємництва