Факультет економiки та управлiння

Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУВ УКРАЇНІ04 Травня 2021р.

Науковий  керівник  секції - Шергіна Л.А.,  к.е.н.,  доцент  кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Ocнoвнi тeндeнцiї poзвиткy cтapтaпiв в Укpaїнi в yмoвax пaндeмiї

Барабаш В.І., 3 курс, ЕП-303

Науковий керівник: доц. Oбepeмчyк В.Ф.

Принципи управління ризиками під час пандемії

Жеребко Є., Варшава Д., 3 курс, УМ-302

Науковий керівник: доц. Ямненко Г.Є.

Шляхи розвитку малого бізнесу в умовах пандемії

Колосова В.С., Сидоренко А.С., 3 курс, ЕП-301

Науковий керівник: доц. Оберемчук В.Ф.

Специфіка аналізу ефективності функціонування підприємств лісового господарства

Кошель А.Г., 5 курс, ЕПП-501

Науковий керівник: доц. Дмитренко А.І.

Розробка конкурентної стратегії розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємства у контексті забезпечення ефективності діяльності

Подолян Т.В., 5 курс, ЕБК-502

Науковий керівник: доц. Шергіна Л.А.

Менеджмент як інструмент стійкого розвитку та функціонування підприємства

Розумович А.В., 2 курс, 202 гр.

Науковий керівник: доц. Терентьєва О.В.

Вплив пандемії на стан Інтернет комерції

Семенюк І.О., 3 курс, ЕП-302

Науковий керівник: доц. Швидка О.П.

Антикризове управління підприємством в сучасних умовах господарювання

Статешна О.В., 1 курс, МЕ-109

Науковий керівник: доц. Терентьєва О.В.

Роль акціонерних товариств в економіці України

Рубаник А.О.,2 курс, ЕП-202

Науковий керівник: доц.

Терентьєва О.В.

Особливості формування та використання активів на виробничому підприємстві

Толстолужський М.Б. 5 курс, ЕБК-501

Науковий керівник: доц. Кузьменко О.М.