Факультет економiки та управлiння

Секція 3. ПІДПРИЄМНИЦТВО: МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЙ ТА ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЯ04 Травня 2021р.

Науковий  керівник  секції – Рєпіна  І.М.,  д.е.н.,  професор,  зав.  кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Вплив інновацій на ефективність бізнесу в умовах пандемії

Клименко К.О., 5 курс, ЕПП-501

Науковий керівник: доц. Вострякова В.Ю.

Франчайзинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Науменко В.В., 2 курс, ЕП-202

Науковий керівник: доц. Терентьєва О.В.

Стратегії підвищення ефективності підприємницької діяльності

Нечай Л.В., 5 курс, ЕПП-501

Науковий керівник: доц. Вострякова В.Ю.

Управління ланцюгами вартості бізнесу

Паламарчук Т.С., 5 курс, 501 гр.

Науковий керівник: доц. Бойченко К.С.

Бізнес план, як фундамент для старту бізнесу

Хвастунов Н.О., 2 курс, ЕП-201

Науковий керівник: доц. Шульга О. А.

Сучасний стан та перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україн

Шелест З.А., 2 курс, ЕП-202

Науковий керівник: доц. Терентьєва О.В.

Організаційні форми підтримки розвитку інноваційних проєктів в Україні

Шуберт М.П., 2 курс, 204 гр.

Науковий керівник: доц. Чухраєва Н.М.