Факультет економiки та управлiння

Секція 6. СУЧАСНИЙ АГРОБІЗНЕС: ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА, ТРЕЙДИНГ04 Травня 2021р.

Науковий керівник секції – Єранкін О.О.,д.е.н., професоркафедри бізнес-економіки та підприємництва

Лізинг як особлива форма відтворення основних засобів в АПК

Вариченко А.В., 4 курс, АЕ-401

Науковий керівник: доц. Висоцька О.М

Напрямки покращення ефективності функціонування аграрного підприємства в сучасних умовах господарювання

Шеремет О.В., 5 курс, ЕБК – 502зм

Науковий керівник: доц. Вострякова В.Ю.