Факультет економiки та управлiння

Секція 1. СУЧАСНІ ДРАЙВЕРИ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ04 Травня 2021р.

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.

 к.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Малий бізнес як драйвер розвитку економіки: Проблеми та шляхи щодо його стимулювання

Андронов А. В., 4 курс, ЕП-402

Науковий керівник: доц. Чухраєва Н.В.

Сучасні тенденції розвитку виробничих структур

Барабаш В.І., 3 курс, ЕП-303

Науковий керівник: доц.  Голінко Н.Г

Планування ефективності виробництва: сутність та особливості

Барсегян А.А., 3 курс, ЕП-302

Науковий керівник: доц.  Кудлай В.Г.

Впровадження цифрових рішень у діяльність підприємства як передумова створення інтелектуального підприємства

Грінкіна К.А., 5 курс, ЕБК-502

Науковий керівник: доц. Терентьєва О.В.

Вплив Covid-19 на підприємства авіаційної галузі 

Кравченко Д.В., 1 курс, 105 гр.

Науковий керівник: Кузьомко В.М

Вплив діджиталізації на операційну ефективність бізнесу

Соломчак Т.Я.,5 курс, ЕБС-502зм

Науковий керівник: проф.

Кизенко О.О.