Факультет економiки та управлiння

Секція 3 «Сучасні методи і моделі менеджменту підприємницької діяльності»

11-21 квітня в інтернет-форматі

Науковий керівник секції  Норіцина Наталія Іванівна,
к.е.н.,  доцент кафедри економіки підприємств

Доповіді студентів


Бевз Т. В., 5 курс, спец. 8504/1
Н.к. – Швиданенко Г.О., к.е.н., проф. зав.кафедри економіки підприємства
Обґрунтування бізнес-моделі розвитку підприємства. Презентація

Бойко А. Ю., 5 курс, спец. 8504/1
Н. к. –Колот В.М., к.е.н.,проф. кафедри економіки підприємства
Економічні важелі та стимули підвищення ефективності діяльності українських компаній. Презентація

Блащук І.О., 5 курс, спец. 8504
Н.к. –Дзюбенко Л.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Особливості застосування сучасних систем управління витратами на підприємстві Презентація

Вітер М.В., Шуляк А.О., 4 курс, спеціальність 6504
Н.к. - Смирнов Є.В., к.е.н., ст.викладач кафедри економіки підприємства
Планування діяльності підприємств АПК в умовах інтеграції України в ЄС Презентація

Галецька С.С., 4 курс, спец. 6504
Н.к. – Лавриненко В.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Використання потенціалу процесного управління для підвищення конкурентоспроможності Презентація

Домшина Т.Р., 5 курс, спец.8504/1
Н.к. – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Фактори впливу на фінансову стійкість та платоспроможність підприємств в період кризи Презентація

Канівець Т.О., 4 курс, спец. 6504
Н.к. – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Управління витратами як фактор підвищення результативності діяльності підприємства Презентація

Коливай В.О., 5 курс, спец. 8504/1
Н. к. – Кузьомко В.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Глобалізаційні виклики конкурентоспроможності вітчизняних підприємств Презентація

Кирилюк О.В., 4 курс, спец. 6504
Н.к. – Швиданенко Г.О., к.е.н.,проф. зав.кафедри економіки підприємства
Стратегічні ресурси як спосіб формування компетенцій компанії Презентація

Лісняк І. А. 5 курс, спец. 8504/1
Н. к. – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємс
Аспекти оцінки ефективності діяльності  підприємства Презентація

Медведенко Т.М. 5 курс, спец. 8504/1
Н.к. – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Діагностика системи управління витратами підприємства на  виробництво і реалізацію продукції Презентація

Мила А.С. 5 курс, спец. 8504/1
Н.к. – Лавриненко В.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Сучасні моделі управління результативністю діяльності підприємства Презентація

Михайлюк А.О. 5 курс, спец. 8504/1
Н.к. – Швиданенко Г.О., к.е.н., проф. зав.кафедри економіки підприємства
Обгрунтування стратегії підвищення ефективності господарської діяльності підприємства Презентація
Негода Я.О., Сарнацький М.А. 4 курс, спец.6504
Н.к. – Павленко І.А., д.е.н., професор кафедри економіки підприємства
Вплив інновацій на діяльність підприємства Презентація

Назаревич Н.І., 4 курс, спец. 6504
Н.к. - Смирнов Є. В., к.е.н., ст.викладач кафедри економіки підприємства
Сучасні підходи до оцінювання альтернатив  інвестиційного проекту Презентація

Некрасова Т.С.,  4 курс, спец. 6504
Н.к. – Вострякова В.Ю., асистент кафедри економіки підприємства
Визначення шляхів підвищення ефективності використання економічного потенціалу підприємства в умовах вітчизняної економіки Презентація

Павлюк Т.І., Міщенко О.В. 5 курс, спец. 8504/1
Н.к. – Долгова Л.І., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Бенчмаркінг як метод підвищення ефективності діяльності підприємства Презентація

Пивовар  С.О. 5 курс, спец.8504/1
Н.к. – Клименко С.М.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Конкурентоспроможність підприємства в харчовій промисловості Презентація

Щебетун  Д.О. , Рафальська М.С. , 4 курс, спец. 6504
Н.к. – Рєпіна І.М., д.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Перспективи українських виробників на Європейських ринках Презентація

Шутенко О.І., 4 курс, спец. 6504
Н.к. - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Взаємозв`язок  результативності та ефективності діяльності підприємства Презентація

Шкрібляк В.М., Гнилянська Т.П., 4 курс, спец. 6504
Н. к. –Норіцина Н.І., к.е.н.,доцент кафедри економіки підприємства
Конкурентні переваги сьогодення Презентація

 

Остання редакція: 16.04.15