Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету №220 Вересня 2019р.

Засідання Вченої ради факультету економіки та управління відбудеться 26 вересня 2019р.о 10.00 у 239 ауд.

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. ЛаврененкоВ.В.

2.Про зміни у складі Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. ВостряковО.В.

3.Про підсумки літньої екзаменаційної сесії на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. ВасильковВ.Г.

4.Про підготовку до проведення 7-го бізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство».

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. ВостряковО.В.

5.Про підготовку комплексу методичних матеріалів з написання кваліфікаційних випускних робіт на рівнях бакалаврата магістра; ключові особливості та відмінності випускнихробіт на різних освітніх рівнях.

Доповідачі: завідувачі кафедр, керівники проектних груп

6.Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Доповідачі – завідувачі кафедр.

7.Про досвід та результати роботи підтримки вступної кампанії факультету у соціальних мережах

Доповідач – Сушко А.

8.Різне.