Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 1115 Травня 2023р.

Засідання Вченої ради факультету № 11 відбудеться 24 травня 2023 року о 10.00 (онлайн)

Травень – 2023

 

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету

2.Про досвід реалізації та напрями організації політики внутрішнього забезпечення якості на освітніх програмах факультету всіх рівнів вищої освіти

Доповідачі – завідувачі кафедр

3.Про особливості проведення вступної кампанії – 2023 та підготовчі заходи до неї на  факультеті

Доповідач – заступник декана факультету

доц. Самійленко А.П.

4.Про погодження проекту освітньо-професійної програми «Підприємництво і бізнес-технології» та навчальних планів очної (денної) і заочної форм навчання підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво і торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва проф. Рєпіна І.М.

5.Про погодження проекту освітньо-професійної програми «Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство» та навчальних планів очної (денної) і дистанційної форм навчання підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво і торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва проф. Рєпіна І.М.

6.Про погодження проекту освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» та навчальних планів очної (денної) і заочної форм навчання підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри менеджменту проф. Сагайдак М.П.

7.Про погодження проекту освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» та навчальних планів очної (денної) і заочної форм навчання підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри менеджменту проф. Сагайдак М.П.

8.Про погодження проекту освітньо-професійної програми «Менеджмент проектів і консалтинг» та навчального плану очної (денної) форми навчання підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри менеджменту проф. Сагайдак М.П.

 

9.Про погодження проекту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» та навчального плану очної (денної) форми навчання підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління проф. Карпенко О.В.

10.Про внесення змін до складу проєктної групи освітньо-професійної програми «Цифрове врядування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Доповідач – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління проф. Карпенко О.В.

11.Про затвердження переліку навчальних дисциплін, що пропонуються до Каталогу вибіркових навчальних дисциплін 2023 – 2024 н.р., за ОПП підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (за ОП, що реалізуються на факультеті)

Доповідачі – завідувачі кафедр.

 

12.Різне.