Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 915 Березня 2023р.

Засідання Вченої ради факультету № 9 відбудеться 29 лютого 2023 року о 14.00 (онлайн)

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

2.Про основні напрями реалізації  кадрової політики кафедр у 2023 році.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

3.Про підготовку до 90-ї щорічної студентської конференції «Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України», яка відбудеться з 7 квітня по 20 травня 2023 р.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4.Про внесення змін до складу проєктної групи  освітньо-професійної «Бізнес-адміністрування (універсальна)» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073  «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія Поручника)

Доповідач – завідувач кафедри менеджменту.

5.Про погодження нової освітньо-професійної програми «Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

6.Про погодження нової освітньо-професійної програми «Комплаєнс-менеджмент організацій» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія Поручника)

Доповідач – завідувач кафедри менеджменту

7.Про погодження проєкту освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

8.Про погодження проєкту освітньо-професійної  програми «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

9.Про погодження проєкту освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051  «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

10.Про погодження проєкту освітньо-професійної  програми «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

11.Про погодження проєкту освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка і дата-аналітика» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія Поручника)  

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

12.Про погодження проєкту освітньо-професійної програми «Державна політика та публічне управління» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління

13.Про погодження проєкту освітньо-професійної програми «Економічна аналітика» підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Доповідач – завідувач кафедри економічної теорії

14.Про формування мовної компетентності на освітніх програмах факультету

Доповідачі – завідувачі кафедр.

15.Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії

Доповідачі – завідувачі кафедр.

 

 

16.Різне.