Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 1019 Квітня 2022р.

Засідання Вченої ради факультету № 10
 відбудеться 26 квітня 2022 р. о 14:30
(онлайн)
 
Порядок денний
 

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

                    Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

2. Про поточний стан організації навчального процесу та успішності студентів в умовах виконання розпорядження Університету від 18 березня 2022 р. № 15 «Про подальші заходи щодо реалізації «дорожньої карти» завершення 2021/2022 навчального року».

                    Доповідачі – завідувачі кафедр.

3. Про хід підготовки до весняної екзаменаційної сесії. 

                   Доповідачі – заступники декана факультету

                   доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

4. Про поточну статистику вибору здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти форми підсумкової атестації.

                    Доповідачі – завідувачі кафедр.

5. Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

                    Доповідачі – завідувачі кафедр.

6. Про погодження проєкту освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка і дата-аналітика»» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (ІБО).

                    Завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

                    проф. Рєпіна І.М.

7. Різне.