Факультет економiки та управлiння

Результати конкурсу на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця25 Лютого 2021р.

Рейтинговий список студентів факультету економіки та управління, що подали документи на переведення на навчання за державним замовленням (на вакантні місця) у 2020/2021 н.р.

 

№п/п

ПІБ

Середній бал (за 100-ою шкалою)

2 курс, осв.прогр. 6Е05Публічне управління та адміністрування, денна форма навчання

1

Котелянець Наталія Іванівна

81,56

2 курс, осв.прогр. 6Е08Підприємництво, денна форма навчання

1

Васюра Каріна Володимирівна

86,67

3курс, осв.прогр. 6Е04Менеджмент бізнес-організацій, заочнаформа навчання

1

Концур Володимир Вячеславович

76,94

2

Кухар Вікторія Романівна

76,59

3курс, осв.прогр. 6Е08Підприємництво, деннаформа навчання

1

Смольська Вікторія Костянтинівна

71,33

2

Пустинник Дмитро Мирославович

69,78

3 курс, осв.прогр. 6Е02Економіка підприємства, денна форма навчання

1

Сидоренко Анна Сергіївна

89,05

2

Парипа Юлія Володимирівна

88,26

3

Барсегян Анжела Артурівна

82,53

4

Бороздіна Юлія Сергіївна

80,00