Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 7 15 Лютого 2018р.

    Засідання Вченої ради факультету № 7 відбудеться 27 лютого о 14.30 в ауд. 239

 

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

                               Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про напрями діяльності Студентської академічної ради факультету економіки та управління в системі внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу на факультеті

                              Доповідач – Голова САР факультету

3. Про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії та рекомендацію випускників факультету в аспірантуру.

                             Доповідачі – завідувачі випускових кафедр.

4. Про розгляд пропозицій кафедр факультету щодо уточнення їх назв

                            Доповідачі – завідувачі випускових кафедр.

5.Про рекомендацію до затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівні (за старими навчальними планами)

6. Різне.