Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету№ 919 Червня 2020р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться 24 червня о 08.30 в онлайн форматі в додатку Microsoft Office Teams

 Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Про затвердження нової редакції Регламенту Вченої ради факультету.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. ЛаврененкоВ.В.

3.Звіти кафедр факультету про проведену роботу в поточному навчальному році.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4.Про підготовку до вступної кампанії на освітні програми факультету

Доповідачі – заступник декана факультету доц. Самійленко А.П., заступник декана факультету – доц. Старіков О.Ю.

5.Про підходи до організації моніторингу пропозицій стейкголдерів щодо освітніх програм факультету.

Доповідач – зав. кафедри менеджментупроф.Сагайдак М.П.

6.Про стан кураторства на факультеті.

Доповідач – заступник декана факультету

доц. Самійленко А.П.

7.Різне.