Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 8 15 Травня 2020р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться 21 травня о 10.00 в онлайн форматі на базі платформи Microsoft Office 365

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Про досвід та підсумки роботи Екзаменаційної комісії з атестації студентів заочної форми навчання, в тому числі у дистанційному форматі, рекомендацію випускників факультету в аспірантуру.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

3.Про підготовку до організації освітнього процесу у 2020—2021 н.р. з використанням дистанційних курсів та дистанційних технологій з урахуванням можливого продовження карантинних обмежень. 

Доповідачі – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр.

4.Про стан  поточної успішності та ведення електронних журналів викладачами кафедр.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

5.Про хід підготовки до весняної екзаменаційної сесії.

Доповідачі – заступники декана факультету

доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

6.Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Доповідачі – завідувачі кафедр.

7.Про розгляд та рекомендацію освітніх програм факультету та затвердження навчальних планів.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

8.Про навчальне навантаження на 2020-2021 навчальний рік та підходи до збалансування штатної кількості викладачівна факультеті.

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

 

9.Різне.