Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 613 Січня 2020р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться 21 січня 2020 року об 11.00 у 239 каб.

 

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. ЛаврененкоВ.В.

2.Про результати роботи наукових інститутів факультету за 2019 рік

Доповідачі – завідувачі кафедр, керівники інститутів.

3.Про створення проектних груп за новими освітніми програмами факультету

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4.Про виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2019 р. з урахуванням вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

5.Про стан кураторства на факультеті.

Доповідач – заступник декана факультету

доц. Самійленко А.П.

 

6.Різне.