Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 509 Грудня 2019р.

Засідання Вченої ради факультету № 5 відбудеться 17 грудня о 13.30 у 239 ауд.

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Про внесення змін та затвердження нової редакції Положення про факультет економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

3.Про внесення змін та затвердження нових редакцій Положення про Вчену раду факультету економіки та управління та Регламенту Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Вченої ради факультету доц. ЛаврененкоВ.В.

4.Про пропозиції щодо утворення професійних дорадчих комітетів за спеціальностями факультету

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

 

5.Різне.