Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 4 19 Листопада 2019р.

Засідання Вченої ради факультету №4 відбудеться 27 листопада  о 14.30 у 239 ауд.

 

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. ЛаврененкоВ.В.

2.Про призначення конференції трудового колективу факультету економіки та управління.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. ВостряковО.В.

3.Про співпрацю з органами студентського самоврядування на факультеті.

Доповідач – голова САР Університету і факультету НотевськийЄ.В.

4.Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії та організацію її проведення на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. ВасильковВ.Г.

5.Про стан  поточної успішності, ведення електронних журналів викладачами кафедр та результативність організації навчальних занять на факультеті.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

6.Про затвердження тем дисертаційних робіт, наукових керівників та індивідуальних планів робіт аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (нового набору).

Доповідачі –завідувачі кафедр.

7.Про пропозиціїщодо переліку освітньо-професійних програм, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті з 2020 року (для включення у нові правила прийому).

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. ВостряковО.В., завідувачі кафедр

 

8.Різне.