Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 316 Жовтня 2019р.

Засідання Вченої ради факультету економіки та управління відбудеться 24 жовтня 2019р.об 11.00 у 239 ауд.

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про проведення конференції трудового колективу факультету.

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

3. Про організацію практики студентів на бакалаврському рівні навчання

Доповідачі: завідувачі кафедр, керівники проектних груп

4. Про затвердження плану профорієнтаційних заходів на факультеті на 2019/2020н.р.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

5. Про організацію взаємодії керівників і членів проектних групп груп із структурними підрозділами факультету та їх керівниками

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

6. Про процедури вибору та погодження тем та керівників випускних кваліфікаційних робіт 

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

7. Про підготовку пропозицій щодо переліку освітньо-професійних програм, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті з 2020року (для включення у нові правила прийому).

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр

 

8. Різне.