Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету №822 Березня 2018р.

Засідання Вченої ради факультету № 8 відбудеться 27 березня о 14.30, ауд. 239

 

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про підсумки осінньо-зимової екзаменаційної сесії на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету

доц. Самійленко А.П.,доц. Васильков В.Г.

3. Про досвід і напрями розвитку форматів змішаного навчання на факультеті.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4. Про рекомендацію до затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівні (за новими навчальними планами)

Доповідачі – завідувачі кафедр.

 

 

5. Різне.