Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 5 відбудеться 22 листопада 2018 року о 14.30 в ауд. 23916 Листопада 2018р.

 

Засідання Вченої ради факультету №5 відбудеться 22 листопада 2018 року о 14.30 в ауд. 239

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Про призначення конференції трудового колективу факультету економіки та управління.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

3.Про практику використання моделі змішаного навчання в освітніх програмах факультету та перспективи розробки дистанційних магістерських програм.

Доповідач  – заступник декана факультету Гребешкова О.М, .завідувачі кафедр.

4.Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії та організацію її проведення на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

5.Про стан  поточної успішності, ведення електронних журналів викладачами кафедр та результативність організації навчальних занять на факультеті.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

6.Про затвердження тем дисертаційних робіт, наукових керівників та індивідуальних планів робіт аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (нового набору).

Доповідачі –завідувачі кафедр.

7.Різне.