Факультет економiки та управлiння

Засідання № 6 Вченої ради факультету відбудеться 20 грудня 2018 року о 14.30 в ауд. 23914 Грудня 2018р.

Порядок денний 

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Про результати роботи наукових інститутів факультету за 2018 рік

Доповідачі – завідувачі кафедр, керівники інститутів.

3.Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету у 2018 р. з урахуванням вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4.Про запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

 

5.Різне.