Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 220 Вересня 2021р.

Засідання Вченої ради № 2 відбудеться 27 вересня 2021 р. о 10.00, онлайн, Microsoft Office Teams

Порядок денний

1. Про внесення змін до складу Вченої ради факультету економіки та управління

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

2. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

3. Про хід та результати вступної кампанії на освітні програми факультету у 2021 році.

Доповідач – заступник декана факультету доц. Старіков О.Ю.

4. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

5. Про результати анкетування студентів бакалаврського рівня підготовки щодо рівня задоволеності  навчанням на освітніх програмах факультету

Доповідач – заступник декана факультету доц. Старіков О.Ю.

6. Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантіві здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Доповідачі – завідувачі кафедр.

7. Про напрями співпраці з профбюро студентів та аспірантів факультету.

Доповідач  – Барабанщикова М.І.

8. Про закриття освітньо-професійної програми «Національна економіка» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у зв’язку з відсутністю набору здобувачів.

Доповідач – в.о. завідувача кафедри національної економіки та публічного управління  - доц. Карпенко О.В.

9. Про  внесення змін до складу проєктної групи освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Доповідач – в.о. завідувача кафедри національної економіки та публічного управління  - доц. Карпенко О.В.

10. Різне.