Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 1217 Червня 2021р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться 23 червня о 10.00 (онлайн)

 Порядок денний

1. Про зміни у складі Вченої ради факультет уекономіки та управління.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

2. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

3. Про підсумки роботи Екзаменаційної комісії зі здобуття ступеня бакалавра на денній та заочній формах навчання. 

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4. Звіти кафедр факультету про проведену роботу в поточному навчальному році та про підготовку до нового навчального року.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

5. Про внесення змін до складу проектних груп освітніх програм кафедри національно їекономіки та публічного управління та до навчального плану й освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Управління суспільним сектором економки» у зв’язку із визначенням дати проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Доповідач – завідувач кафедри проф. Малий І.Й.

 

 

6. Різне.