Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 919 Березня 2021р.

Засідання Вченої ради факультету № 9 відбудеться 23 березня о 14.30 (онлайн)

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про підсумки осінньо-зимової екзаменаційної сесії  бакалаврів денної форми навчання на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету

доц. Самійленко А.П.,доц. Васильков В.Г.

3. Про рівень відповідності кадрового забезпечення кафедр акредитаційним умовам.

Доповідачі – завідувачі кафедр

4. Про проєкт методики рейтингування кафедр Університету.

Доповідач – голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

5. Про погодження ОПП "Цифрове врядування" підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.

Доповідач – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління проф. Малий І.Й.

6. Про внесення змін до складу проєктних груп за освітніми програмами факультету.

Доповідачі – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління проф. Малий І.Й., завідувач кафедри менеджменту проф. Сагайдак М.П.

 

7. Різне.