Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 518 Грудня 2020р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться  22 грудня об 11.00

(Microsoft Office Teams)

Порядок денний

1. Про зміни у складі Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

2. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

3. Про перевірку чинності освітніх програм факультету.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4. Про підсумки роботи Екзаменаційних комісій з атестації магістрів денної форми навчання та рекомендацію випускників в аспірантуру.  

Доповідачі – завідувачі кафедр.

5. Про запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

Доповідач – голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

6. Про досвід і перспективи підготовки та участі  у міжнародних проєктах.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

7. Про організаційні аспекти забезпечення академічної доброчесності на факультеті у зв’язку з переходом на новий програмний продукт. 

Доповідач – голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

 

8. Різне.