Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 419 Листопада 2020р.

Засідання № 4 Вченої ради факультету відбудеться 26 листопада о 12.00 онлайн форматі (Microsoft Office Teams)

 

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії та організацію її проведення на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

3. Про стан  поточної успішності, ведення електронних журналів викладачами кафедр та результативність організації навчальних занять на факультеті.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4. Про затвердження тем дисертаційних робіт, наукових керівників та індивідуальних планів робіт аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (нового набору).

Доповідачі –завідувачі кафедр.

5. Про результати розгляду освітніх програм факультету першого(бакалаврського) рівня навчання професійними дорадчими комітетами за спеціальностями

Доповідачі– завідувачі кафедр

 

6. Різне.