Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 321 Жовтня 2020р.

Засідання № 3 Вченої ради факультету відбудеться 28 жовтня  о 10.00 в онлайн форматі (Microsoft Office, Teams)

 

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про організацію практики студентів на бакалаврському рівні навчання.

Доповідачі: завідувачі кафедр

3. Про затвердження плану профорієнтаційних заходів на факультеті на 2020/2021 н.р.

Доповідачі – заступник декана факультету доц. Старіков О.Ю.

4. Про підготовку до проведення 8-го бізнес-форуму «Наука-бізнес- освіта: стратегічне партнерство».

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

5. Про підготовку пропозицій щодо переліку освітньо-професійних програм, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті з 2021року (для включення у нові правила прийому).

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр

6. Про внесення змін до складу проєктних груп освітніх програм факультету.

Доповідачі-завідувачі кафедр

            7. Різне.