Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 218 Вересня 2020р.

Засідання Вченої ради факультету № 2 відбудеться 24 вересня об 11.30 в аудиторії 263

 

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про зміни у складі Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

3. Про затвердження нової редакції Регламенту Вченої ради факультету.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

4. Про хід та результати вступної кампанії на освітні програми факультету у 2020 році.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

5. Про внесення змін та затвердження нової редакції Положення про факультет економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

6. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

7. Про поточний стан та проблеми реалізації змішаної моделі навчання.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

8. Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантіві здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Доповідачі – завідувачі кафедр.

9. Про досвід та результати роботи підтримки вступної кампанії факультету у соціальних мережах.

Доповідач  – заступник декана факультету Старіков О.Ю.

 

10. Різне.