Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 1215 Червня 2022р.

Засідання Вченої ради факультету № 12

 відбудеться 22 червня 2022 р. о 10:00

(онлайн)

 

Порядок денний

 

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

                    Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

2. Звіти кафедр факультету про проведену роботу в поточному навчальному році.

                   Доповідачі – завідувачі кафедр.

3. Про результати анкетування студентів магістерського рівня підготовки щодо рівня задоволеності  навчанням на освітніх програмах факультету.

                   Доповідач – заступник декана факультету доц. Старіков О.Ю.

4. Про підсумки роботи Екзаменаційних комісій з атестації на бакалаврському рівні навчання.

                  Доповідачі – завідувачі кафедр.

5. Про стан забезпечення базами практики студентів магістерського рівня підготовки

                 Доповідачі – завідувачі кафедр.

6. Про стан кураторства на факультеті.

                 Доповідач – заступник декана факультету доц. Самійленко А.П.

7. Про погодження проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

                Доповідач – завідувач кафедри менеджменту проф. Сагайдак М.П.

8. Різне.