Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 519 Листопада 2021р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться 25 листопада 2021 р. о 12.00 (онлайн)

Порядок денний

1. Про внесення змін до складу Вченої ради факультету економіки та управління

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

2. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

3. Про проведення конференції трудового колективу факультету.

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

4. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії та організацію її проведення на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. ВасильковВ.Г.

5. Про стан  поточної успішності, ведення електронних журналів викладачами кафедр та результативність організації навчальних занять на факультеті.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

6. Про затвердження тем дисертаційних робіт, наукових керівників та індивідуальних планів робіт аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (нового набору).

Доповідачі –завідувачі кафедр.

7. Про запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

Доповідач – голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

8. Про принципи та показники перевірки рівня академічної доброчесності на освітніх програмах факультету у контексті використання програмного продукту StrikePlagiarism.

Доповідач – голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

9. Різне.