Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 1014 Квітня 2023р.

Засідання Вченої ради факультету № 10 відбудеться 19 квітня 2023 року о 12.00 (онлайн)

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету

2.Про рівень задоволеності навчанням на освітніх програмах факультету: результати анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Доповідач – заступник декана факультету доц. Старіков О.Ю.

3.Про стан  поточної успішності здобувачів всіх рівнів вищої освіти та ритмічність заповнення електронних журналів НПП кафедр.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4.Про  особливості організації весняної екзаменаційної сесії та рівень готовності кафедр факультеті до її проведення

Доповідач – заступник декана факультету

доц. Самійленко А.П.

 

5.Різне.