Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 815 Лютого 2023р.

Засідання Вченої ради факультету № 8 відбудеться 22 лютого 2023 року об 11.00 (онлайн)

Лютий – 2023

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

2. Про основні результати та перспективні напрямки наукової роботи кафедр факультету у 2023 році.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

3. Про підсумки роботи Екзаменаційних комісій з атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти магістрів заочної форми навчання та їх рекомендацію до навчання на освітніх програмах третього (освітньо-наукового)

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4. Про досягнення та плани на майбутнє команди профспілкового комітету студентів факультету.

Доповідачі – Скребець Д.О., Тимченко Т.Ю.

5. Про внесення змін до складу проєктних груп освітніх програм, за якими здійснюється підготовка  здобувачів на факультеті

Доповідачі – завідувачі кафедр.

 

6. Різне.