Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 717 Січня 2023р.

Засідання Вченої ради факультету № 7 відбудеться 24 січня 2023 року о 14.30 (онлайн)

Січень – 2023

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

2.Про підсумки роботи Екзаменаційних комісій з атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної (денної) оформи навчання та  їх рекомендацію до навчання на освітніх програмах третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Доповідачі – завідувачі кафедр.

3.Про професійний розвиток науково-педагогічних працівників факультету протягом 2022 р.: форми та напрями підвищення кваліфікації

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4.Про стан кураторства на факультеті.

Доповідач – заступник декана факультету доц. Самійленко А.П.

5.Про започаткування освітньо-професійної програми «Комплаєнс-менеджмент організацій» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Доповідач – завідувач кафедри менеджменту проф. Сагайдак М.П.

6.Про закриття освітньо-професійної програми «Економіка агробізнесу» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Доповідач – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва проф. Рєпіна І.М.

7.Питання, подані кафедрами факультету

                                                         Доповідачі – завідувачі кафедр.

8.Різне.