Факультет економiки та управлiння

Факультет економіки та управління оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням13 Вересня 2017р.

До уваги студентів факультету економіки та управління!

Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця освітніх рівнів бакалавра і магістра

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf)

для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 251) до 22 вересня 2017 р. наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3.Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

Деканат факультету економіки та управління

Вакантні місця на навчання за державним замовленням по ФЕтаУ на 2017/2018 навчальний рік станом на 01.08.2017р.

Наявність вакантних місць на 2017/2018 навчальний рік (бакалаврський рівень підготовки)

 

Спеціальність

(спеціалізація)

2курс

3 курс

4 курс

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання / 2-й зі скороченим терміном навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання/ 3-ий зі скороченим терміном навчання

Заочна форма навчання

Економіка підприємства

1

-

1/1

-

1/0

-

Підприємницька діяльність

1

-

-

-

-

-

Менеджмент (спеціалізація 6601/1 та 6601/2)

2

-

-

-

1/0

-

Економічна теорія

-

-

-

-

-

-

Наявність вакантних місць на 2016/2017навчальний рік (магістерський  рівень підготовки, 2 рік навчання)

Спеціальність (Спеціалізація)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Підприємницька діяльність

1

-

 Економіка (Економіка підприємства)

4

-

Менеджмент (Менеджмент бізнес-організацій)

1

-