Факультет економiки та управлiння

Увага! Починаємо підготовку до 84-ї студентської наукової конференції 06 Квітня 2017р.

Запрошуємо ознайомитись з програмними заходами 84-ї студентської наукової конференції "Інноваційний ресурс соціально- економічного розвитку України" на факультеті економіки та управління. 

Увага! Детальнішу інформацію про реєстрацію та умови участі у конференції можна отримати на кафедрах!

Програмні заходи 84-ї студентської наукової конференції "Інноваційний ресурс соціально- економічного розвитку України" на факультеті економіки та управління

Кафедра стратегії підприємств 

(19-26 квітня 2017 р.)

Секція 1.Управління підприємством: актуальні концепції та інструментарій(науковий керівник секції - Верба В.А., д.е.н., професор кафедри стратегії підприємств; модератор секції – Скитьова Г.С., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; члени експертної комісії - Кизенко О.О., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Малярчук О.Г., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Гребешкова О.М., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств;  Дяченко М.І., старший виклада кафедри стратегії підприємств; Павленко А.М., асистент кафедри стратегії підприємств).

Секція 2. Формування стратегії підприємств: нові виклики(науковий керівник секції - Смолін І.В., д.е.н., професор кафедри стратегії підприємств; модератор секції – Оберемчук В.Ф., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; члени експертної комісії – Прохорова Є.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Щербатюк О.М., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Кібук Т.М., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Гаращенко Н.М., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Паздрій В.Я., к.е.н., старший викладач кафедри стратегії підприємств; Поліщук М.Ю., асистент кафедри стратегії підприємств).

Секція 3.Практика сучасного бізнесу: ідеї, інструменти, персоналії (науковий керівник секції - Євдокимова Н.М.,  к.е.н., професор кафедри стратегії підприємств; модератор секції -  Мельник О.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; члени експертної комісії – Банщиков П.Г., к.е.н., професор кафедри стратегії підприємств; Коцюба О.С., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Лозовик Ю.М., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Голіонко Н.Г., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Махова Г.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Кубарева І.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Гребешков О.М., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Ліщинська В.В., старший викладач кафедри стратегії підприємств; Алакозова П.Е., аспирант кафедри стратегії підприємств).

Круглий стіл:«Теорія і практика сучасного бізнесу: суперечності та взаємообумовленість розвитку» - модератори Махова Г.В. к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Мельник О.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств;.

Організаційний комітет: Батенко Л.П., к.е.н., професор, зав. кафедри стратегії підприємств; Решетняк Т.І., к.е.н., доцент, заст. зав. кафедри з наукової роботи; Махова Г.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Скитьова Г.С., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств; Оберемчук В.Ф., к.е.н., доц.  кафедри стратегії підприємств; Мельник О.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств

Контакти: кабінет 243, ksp@kneu.edu.ua

Кафедра макроекономіки та державного управління

Тематична платформа «Інновації в управлінні публічним сектором економіки»

(20-27 квітня 2017 р.)

Онлайн форумв спільноті Google "Інновації в управлінні публічним сектором економіки" (24-27 квітня 2017 р.)

Круглий стіл І "Гносеологія категорій економіки публічного сектору"(25 квітня 2017 р., для студентів І-ІІ курсі)

Круглий стіл ІІ"Антикризове управління економікою публічного сектору України" (27 квітня 2017 ро, для студентів ІІІ-V курсів)

Конкурс студентських есез науки "Макроекономіка" (21 квітня 2017 р., для студентів І-ІІ курсів)

Студентський науковий дебатний турнір"Стралий розвиток країни: від ідеї до впровадження" (факультетський етап) (для студентів І-V курсів, 20 квітня 2017 р.)   

Організаційний комітет: Малий І.Й., д.е.н., професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління; Ємельяненко Л.М., д.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління; Федірко Н. В., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління; Никифоров А.Є., к.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління; Єфремов Д.П., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління; Котенок Д.М., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління; Тищенко О.П., д.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління; Королюк Т.О., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління; Усик В.І., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління; Костенок Я.О., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління

Контакти: кабінет 257, kmdu@kneu.edu.ua

 

Кафедра менеджменту

Тематична платформа «Кращі управлінські практики у сучасному бізнесі»

(20 квітня - 17 травня 2017 р.)

Онлайн форумв спільноті Google "Кращі управлінські практики у сучасному бізнесі" (20 квітня-10 травня 2017 р.). Експертна комісія: Гарафонова О.І., д.е.н., професор кафедри менеджменту; Лігоненко Л.О., д.е.н., професор кафедри менеджменту; Ліфінцев Д.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту.

Круглий стіл "Сучасні тенденції у менеджменті" (17 травня 2017 р.) Модератор: Ліфінцев Д.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту. Експертна комісія: Соболь С.М., к.е.н., професор кафедри менеджменту; Омельяненко Т.В., д.е.н., професор кафедри менеджменту; Осокіна А.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту; Кужель М.Ю., к.е.н., доцент кафедри менеджменту.

Організаційний комітет:Соболь С.М., к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту; Гарафонова О.І., д.е.н., професор кафедри менеджменту; Лігоненко Л.О., д.е.н., професор кафедри менеджменту; Омельяненко Т.В., д.е.н., професор кафедри менеджменту; Ліфінцев Д.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту; Осокіна А.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту; Кужель М.Ю., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Контакти: кабінет 244, km@kneu.edu.ua  

Кафедра історії та теорії господарства

(25 квітня 2017 р.)

Кафедральне секційне засідання за темою: "Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України   25 квітня 2017 р. (10:00 - конференц-зал бібліотеки КНЕУ, модератор Воробйова Л.В, к.е.н., доцент)

Організаційний комітет: Воробйова Л.В., к.е.н., доцент кафедри історії та теорії господарства; Кондрат О.Б., к.е.н., старший викладач кафедри історії та теорії господарства.

Контакти: кабінет 312, khistory@kneu.edu.ua

Кафедра економіки підприємств

Декада студентської науки «Наукові барви»

(10 – 20 травня 2017 р.)

Секція1. Актуальні проблеми економіки підприємств (науковий керівник секції - Швиданенко Г.О., зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор)

Секція 2. Імперативи розвитку бізнесу в Україні(науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств)

Секція 3. Методи і моделі менеджменту підприємницької діяльності (науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор)

Секція 4. Інноваційне підприємництво: виклики ХХІ століття (науковий керівник секції – Павленко І.А., директор Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств)

Виїзний круглий стіл«Вектори економічного розвитку підприємств України»

Організаційний комітет: Рєпіна І.М., д.е.н., професор, заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи; Андрющенко К.А., д.е.н., професор кафедри економіки підприємств; Бойченко К.С., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств; Вострякова В.Ю., к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств; Данильченко С.С., старший викладач кафедри економіки підприємств; Долгова Л.І., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств; Кузьменко О.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств; Мельникова О.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств; Павленко І.А., директор Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств; Смирнов Є.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств; Чухраєва Н.М., к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств; Швиданенко Г.О., зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор; Швидка О.П., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств; Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств; Ямненко Г.Є., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Контакти: кабінет 240, kep@kneu.edu.ua 

Кафедра політичної економії

(15 – 19 травня 2017 р.)

Кафедральне секційне засіданняза темою «Нова якість економічного розвитку у ХХІ ст.»

Форсайт-студіяза участі студентів спеціальності «Економічна теорія» (всі курси).  Орієнтована тема «Майбутнє економічної теорії очима студентів»           

Організаційний комітет: Кудінова А.В. д.е.н., доцент кафедри політичної економії; Ткаченко О.В. к.е.н., доцент кафедри політичної економії; Кулага І.В. к.е.н., доцент кафедри політичної економії; Галета П. студент 4-го курсу спец. «Економічна теорія»

Контакти: кабінет 311 (5-ий корпус КНЕУ), kpeof@kneu.edu.ua

 

Координатор роботи оргкомітету студентської наукової конференції на факультеті економіки та управління – Гребешкова О.М., к.е.н., доцент, заступник декана факультету з наукової роботи (кабінет 261а, grebeshkova@kneu.edu.ua