Факультет економiки та управлiння

Конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням21 Вересня 2020р.

До уваги студентів факультету економіки та управління!

Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місцяосвітніх рівнів бакалавра і магістра

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf

для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 251) до 25 вересня 2020р. до 15.00 наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3. Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням(за наявності таких документів).

Деканат факультету економіки та управління

Вакантні місця на навчання за державним замовленням по ФЕтаУ на

2020/2021навчальний рік станом на 21.09.2020р.

Освітній рівень бакалавр

 

Освітня програма

2курс

3 курс

4 курс

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

6Е02 Економіка підприємства

2

-

-

-

-

-

6Е04 Менеджмент бізнес-організацій

4

1

1

2

-

-

Підприємництво

1

3

1

-

-

-

 

Освітній рівень магістр

 

Освітня програма

2 курс  освітній рівень магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

6Е02 Економіка підприємства

3

-

6Е04 Менеджмент бізнес-організацій

2

-

Менеджмент агробізнесу

1

-