Факультет економiки та управлiння

Конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця освітніх рівнів бакалавра і магістра19 Вересня 2019р.

Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця освітніх рівнів бакалавра і магістра

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf

для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 251) до 24 вересня 2019р.наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3. Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

Деканат факультету економіки та управління

Вакантні місця на навчання за державним замовленням по ФЕтаУ на 2019/2020 навчальний рік станом на 19.09.2019р.

Наявність вакантних місць на 2019/2020навчальний рік(бакалаврський рівень підготовки)

Спеціальність

(спеціалізація)

2курс

3 курс

4 курс

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання/ 2-ий зі скороченим

Заочна форма навчання

Економіка підприємства

-

-

-

-

-/1

-

Економіка агробізнесу

-

-

1

-

-

-

Національна економіка

-

-

-

-

1

-

Менеджмент бізнес-організацій

1

2

1

-

1/1

-

Менеджмент агробізнесу

-

-

-

-

1

-

Публічне управління та адміністрування

-

-

-

-

-

-

Підприємництво

1

-

-

-

-

-

 

Наявність вакантних місць на 2019/2020 навчальний рік(освітній рівень магістр)

 

Спеціальність

(спеціалізація)

2курс 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Економіка підприємства

2

-

Економічна аналітика

1

-

Менеджмент бізнес-організацій

4

-