Факультет економiки та управлiння

Оголошення про другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»23 Грудня 2020р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» буде проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» серед студентів закладів вищої освіти України (наказ від 30.12.2020 р. № 604).

До участі у ІІ турі Конкурсу запрошуються здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти  закладів вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн. Роботи здобувачів, які на час проведення Конкурсу відраховані, в тому числі у зв’язку із закінченням навчання, не допускаються до участі в ІІ турі Конкурсу.

ІІ тур Конкурсу буде проведено з дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19 з лютого до квітня 2021 року у такі терміни:

 • перший етап – рецензування конкурсних робіт Галузевою експертною комісією ( до 3 березня 2021 року);

 • другий етап – підсумкова науково-практична конференція (онлайн у форматі відеоконференції 7-8 квітня 2021 року).

Наукові роботи здобувачів повинні бути оформлені у відповідності до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605:

 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію (у ній зазначається актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи);
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр має бути не більше двох слів).

Роботи, оформлені з порушенням цих вимог, та роботи, які подавалися на інші конкурси і мали відзнаки МАН до участі в ІІ турі Конкурсу не приймаються. 

Від одного закладу вищої освіти приймається не більше трьох наукових робіт.

Для участі у ІІ турі Конкурсу необхідно до 15 лютого 2021 року:

 1. зареєструватися у онлайн-формі за посиланням  (у формі прикріплюється скан-копія відомостей про автора та наукового керівника наукової роботи з усіма необхідними підписами та печаткою
  (у форматі «.pdf», приклад назви файлу: шифр.pdf);
 2. на e-mail оргкомітету надіслати наукову роботу (у форматі «.doc», приклад назви файлу: шифр.doc)
 3. на поштову адресу оргкомітету з приміткою «На конкурс «Публічне управління та адміністрування» (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем і є підставою для відмови у прийнятті до Конкурсу, якщо порушено термін подання роботи) надіслати:
 • наукову роботу (підшиту та запаковану в окремому конверті під шифром роботи);
 • за наявності до роботи додаються копії наукових публікацій та інших документів, що підтверджують наявність вказаних у відомостях про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи опублікувань та впроваджень результатів роботи (запаковані в окремому другому конверті під шифром роботи разом із відомостями про автора);
 • відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (з усіма необхідними підписами та печаткою).

За результатами незалежного експертного рецензування авторам найкращих наукових робіт до 22 березня 2021 року буде розіслано  запрошення до участі у підсумковій науково-практичній конференції, під час якої відбудеться захист результатів досліджень та визначення переможців Конкурсу. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, а їх наукові роботи оприлюднюються на веб-сайті університету. Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути переможцем.

 

 

Контакти оргкомітету:

Поштова адреса:

кафедра національної економіки та публічного управління

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

проспект Перемоги, 54/1

м. Київ

03057

E-mail:

nepu@kneu.ua

Телефони:

(044) 456–51–58 (кафедра)

 

 

Інформація щодо результатів ІІ туру конкурсу буде розміщена на сайті університету.