Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ» 16 травня 2019 року25 Березня 2019р.

Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

 

16 травня 2019 року

 

На відзначення Дня науки 2019 року Кафедра національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» організовує Всеукраїнський конкурс учнівських есе, присвячених проблемам публічного управління та самоврядування в історії української державності.

До участі запрошуються учні старших класів закладів повної загальної середньої освіти України.

Мета конкурсу- підтримати розвиток талановитої учнівської молоді, здатної здійснювати дослідження, критичний аналіз та творчий пошук в царині вирішення проблем розбудови української держави.

Для участі у конкурсі пропонуємо підготувати есе з загальної проблеми публічного управління в історії української держави, що розкривається на прикладі конкретних історичних подій (на вибір учасника конкурсу). Тема есе може бути сформульована учасником самостійно (під науковим керівництвом вчителя історії) відповідно до запропонованої загальної проблеми. До прикладу, есе може бути написано за однією з таких тем:

 • «Якою є роль української церкви у  формуванні української держави. Які переваги створює отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви?»
 • «Чому після всіх перемог козацтва у національно-визвольній війні 1648-1654 років не була побудована суверенна українська держава?»
 • «Який організаційний досвід  Українській повстанській армії (УПА), що дістала назву «Армія без держави», доцільно використати сьогодні для розбудови української держави та української армії?»

 

Рішення кафедри про проведення Конкурсу (переглянути).

ПОЛОЖЕННЯ про проведення Конкурсу (переглянути).

Реєстрація на участь у конкурсі (зареєструватись).

 

Терміни конкурсу:

 • реєстрація учасників та подання есе – до 16 травня 2019 року
 • конкурсне оцінювання есе експертною комісією –  20-21 травня 2019 року
 • оприлюднення результатів конкурсного оцінювання –  21 травня 2019 року.

 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

 

Участь у конкурсі есе – одноосібна.Есе подаються в електронному варіанті на e-mail nepu@kneu.ua.  

Усі роботи проходять перевірку на плагіат! До участі у конкурсі допускаються роботи, унікальність тексту яких складає не менш ніж 60%. Перевірити власний текст на унікальність можна за посиланням: https://content-watch.ru/text/  або з використанням інших доступних сервісів.

Усі учасники конкурсу отримують сертифікат! В ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наявність сертифікату є підставою для отримання додаткових балів з дисципліни «Вступ до спеціальності», що викладається упродовж І семестру для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Есе усіх учасників конкурсу будуть опубліковані на сайті інтернет-порталу наукових конференцій «Інновації в управлінні публічним сектором» (https://conferencekneu.wordpress.com/).

Есе переможців конкурсу (найкращі три роботи)будуть опубліковані у електронному науковому виданні "Молодіжний Економічний Дайджест" (https://med.kneu.edu.ua/) у форматі наукової статті.

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ЕСЕ

 • титульна сторінка (вказати тему есе, прізвище, ім’я, по-батькові учасника конкурсу та його наукового керівника, назву навчального закладу);
 • вступ (0,5-1 ст. – обґрунтування того, чому проблема актуальна для розбудови української держави та/або розвитку місцевого самоврядування;
 • основна частина (розкриття проблеми есе: історичні факти (події), які можуть бути використані як аргументи на обґрунтування висновків, за темою есе – 3-4 ст.);
 • висновки (0,5-1 ст. – власні оціночні судження, які становлять зміст відповіді на сформульоване у темі есе питання);
 • список використаних джерел (оформити у вигляді посторінкових посилань та повного переліку джерел в алфавітному порядку в кінці тексту).

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ЕСЕ

 1. Текст есе готується українською мовою обсягом  5-7 сторінок формату А4.
 2. Набір тексту здійснюється у текстовому редакторі MicrosoftWord. Назва файлу – англійськими літерами відповідно до прізвища учасника (прикл.: TeterukA.doc).
 3.  Параметри набору тексту: шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал – 1,5,  абзац – 10 мм, поля – 20 мм, номер сторінки у правому верхньому кутку. При використанні запозичених джерел для уникнення плагіату по тексту есе обов’язково наводити на них посилання відповідно до діючого в Україні стандарту (приклади).

 

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЕСЕ

Критерії

Шкала

Наявність достовірних та цікавих історичних прикладів за темою есе

0;5…35 балів

Логічність та чіткість формулювання власних суджень

0;5…25 балів

Обґрунтованість висновків

0;5…25 балів

Візуалізація (наявність таблиць, графіків, схем, фотографій тощо) та відповідність вимогам до оформлення есе

0;5…15 балів

РАЗОМ (МАКСИМАЛЬНО)

100

 

 

Організаційний комітет Конкурсу:

 

Голова:

Малий І.Й. – д.е.н., завідувач, професор кафедри національної економіки та публічного управління

Заст. голови:

Ємельяненко Л.М. – д.е.н., заступник завідувача, професор кафедри національної економіки та публічного управління

Члени:

Федірко Н.В. – к.е.н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління

 

Предметна комісія Конкурсу:

 

Голова:

Радіонова І.Ф. – д.е.н., професор кафедри національної економіки та публічного управління.

Заст. голови:

Тищенко О.П.  – д.е.н., професор кафедри національної економіки та публічного управління.

Члени:

Куценко Т.Ф. – к.е.н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління.

Костенок Я.О. – к.е.н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління.