Факультет економiки та управлiння

IV Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ» 5-15 квітня 2022 року28 Січня 2022р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
 «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління
Кафедра національної економіки та публічного управління

Державна наукова установа  
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

Громадська організація 
«МОЛОДІ АГЕНТИ ЗМІН»

 

ІВсеукраїнський учнівський конкурс наукових есе

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

5-15 квітня 2022 року

 

В рамках проведення наукової декади кафедра національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у співпраці з ГО «Молоді Агенти Змін» за сприяння ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» організовує ІV Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ».

Мета конкурсу – розвиток учнівської молоді шляхом здійснення творчого наукового пошуку в царині вирішення проблем розбудови української держави.

Конкурс проводиться на виконання Розпорядження декана факультету економіки та управління від 28 січня 2022 р. та у відповідності до Порядку його проведення, затвердженого на засіданні Вченої ради факультету економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 25 січня 2022 р. (протокол № 7).

Конкурс передбачає підготовку учнями 9-11 класів закладів середньої освіти України наукового есе за однією з проблем державного управління та становлення громадянського суспільства в історії України на прикладі конкретних історичних подій та фактів. Тема есе формується учасниками самостійно під науковим керівництвом вчителя історії за однією з таких секцій:

  1. Розвиток національних інтересів української держави.
  2. Антикризові технології української влади.
  3. Кроскультурні комунікації у становленні української державності.
  4. Роль лідерів в процесах державотворення.
  5. Роль молоді в розвитку громадянського суспільства.

 

Терміни конкурсу:

І тур   5-11 квітня 2022 року – конкурсне оцінювання есе експертною комісією;

ІІ тур – 15 квітня 2022 року (1600-1800– підсумкові онлайн-дебати, під час яких відбудеться командна гра щодо проблем історичного розвитку української держави, оголошення результатів та визначення переможців Конкурсу.

 

Для участі у конкурсі необхідно до 4 квітня 2022 року здійснити онлайн-реєстрацію за посиланням, де завантажується есе (також можна надіслати есе в електронному форматі на e-mail nepu@kneu.ua.)

Участь у конкурсі - одноосібна.

Учасники Конкурсу отримають запрошення до участі у онлайн-дебатах з інформацією про формат їх проведення до 12 квітня 2022 року.

За результатами І туру Конкурсу здійснюється видання електронного наукового збірника «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ПОГЛЯД МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ» (з присвоєнням унікального номеру книжкового видання ISBN), в якому у форматі наукової статті публікуються есе учасників конкурсу, які при оцінюванні набрали 70 і вище балів. Збірник розміщується в інституційному репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (ISSN 2411-4383 http://193.110.163.202/) з постійним відкритим доступом.

За результатами ІІ туру Конкурсу переможці (автори трьох найкращих робіт, що набрали при оцінюванні 90 і вище балів та взяли активну участь у підсумкових дебатах) будуть нагороджені додатковими призами від ГО «Молоді Агенти Змін» та запрошені до участі в одному з міжнародних чи всеукраїнських проєктів партнера Конкурсу.

Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті університету за посиланням: .

Усі учасники конкурсу отримують електронний сертифікат до 15 травня 2022 року.

 

Сертифікат є підставою для отримання додаткових балів з навчальних дисциплін студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Усі роботи проходять перевірку на плагіат! До участі у конкурсі допускаються самостійні роботи, унікальність тексту яких складає не менше ніж 60%. Перевірити текст на унікальність можна за допомогою будь-якого доступного сервісу. При використанні запозичених джерел обов’язково наводити посилання на них у квадратних дужках, в яких вказується номер джерела зі списку літератури.

 

ОФОРМЛЕННЯ ЕСЕ

  1. Текст есе – українською мовою обсягом  до 4 сторінок (це обов’язкова вимога) формату А4.
  2. Набір тексту здійснюється у текстовому редакторі MicrosoftWord. Назва файлу – англійськими літерами відповідно до прізвища учасника (наприклад: Teteruk.doc). Параметри набору тексту: шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал – 1, абзац – 10 мм, поля – 20 мм, номер сторінки не ставити.
  3. Структура есе: 1) вступ (0,5-1 стор.) – обґрунтування проблему, мету та актуальність обраної теми есе з огляду розбудови української держави та/або розвитку місцевого самоврядування; 2) основні результати дослідження (до 3 стор.) – висвітлення історичних фактів (подій), які можуть бути використані як аргументи на обґрунтування висновків; 3) висновки (0,5-1 стор.) – власні оціночні судження за результатами дослідження; 4) література - перелік в алфавітному порядку (3-10 використаних джерел).
  4. На першому рядку першої сторінки вказати ім’я та прізвище автора есе (вирівнювання по центру), після нього одразу додати зноску (Меню «Ссилки» → «Вставити зноску»), де вказатипрізвище, ім'я,по-батькові учасника, повну назву освітнього закладу, населений пункт та область; прізвище, ім’я, по-батькові та посаду наукового керівника. На наступному рядку ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ вказати тему есе (див. шаблон есе). Використання додатків не передбачено.

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕСЕ

Критерії

Шкала

Наявність достовірних, цікавих та доцільних за темою есе історичних прикладів

0;5….40 балів

Логічність та чіткість формулювання власних суджень

0;5…30 балів

Обґрунтованість висновків

0;5…30 балів

РАЗОМ

0;5…100 балів

Результати конкурсу оприлюднюються за посиланням.

 

КОНТАКТИ:

кафедра національної економіки та публічного управління

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 257

E-mail: nepu@kneu.ua Тел. 044-456-51-58.

 

УВАГА!

У  зв'язку із введенням на території України воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022) терміни проведення конкурсу переносяться. Нові терміни проведення буде повідомлено додатково.