Факультет економiки та управлiння

Відбувся Всеукраїнський Круглий стіл «ЕКОНОМІЧНА СПАДЩИНА К. МАРКСА: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ»02 Травня 2018р.

У роботі Круглого столу взяли участь відомі науковці, дослідники, викладачі з провідних університетів та наукових установ України, в тому числі з Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Національної металургійної академії, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», ДННУ «Академія фінансового управління», Хмельницького національного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Одеського національного економічного університету, Одеського національно політехнічного університету, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Національної академії статистики, обліку та аудиту, Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва. Загалом до участі у роботі Круглого столу були залучені понад 40 представників наукової спільноти України, які займаються історико-економічною проблематикою, дослідженнями у сфері розвитку світової та вітчизняної економічної науки та господарської практики.

Відкрив роботу Круглого столу к.е.н., професор, завідувач кафедри історії та теорії господарства С.В.Степаненко з доповіддю «Методологія К. Маркса в сучасних історико-економічних дослідженнях». З основною доповіддю на тему «Українська економічна думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті західноєвропейських наукових студій: місце економічного вчення К. Маркса» виступила д.е.н., професор кафедри історії та теорії господарства В.М.Фещенко. В наукових дискусіях та у висвітленні окремих проблем взяли участь Т.І.Артьомова, Т.В.Гайдай, К.А.Гордіца, Ю.К.Зайцев, В.Д.Лагутін, П.М.Леоненко, В.А.Максимюк, А.О.Маслов, В.А.Студінський, Ю.В.Ущаповський та інші.

У своїх виступах учасники наголосили на необхідності критичного перегляду основних наукових ідей К. Маркса та методологічних принципів його аналізу. Активні та подекуди гострі дискусії щодо інтелектуальної спадщини К. Маркса, його підходів до вивчення соціально-економічних проблем показали суперечливість особистості та наукових поглядів ученого. В той же час у процесі обговорень було засвідчено значний інтерес до багатогранної наукової спадщини К. Маркса на сучасному етапі розвитку ринкового господарства та відмічено його вагомий вклад у розвиток економічної науки.

Оргкомітет висловлює учасникам щиру вдячність за участь у роботі Круглого столу, виступи та жваві дискусії і обговорення такої складної і суперечливої теми економічної спадщини К.Маркса та сподівається на подальшу співпрацю.