Факультет економiки та управлiння

Факультет у соцмережах:

Факультет економіки та управління – один з провідних і найстаріших факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Випускники факультету набувають професійних компетенцій з економіки і менеджменту з усвідомленням економічного способу мислення та його застосування для розв’язання професійних задач, уміють обґрунтовувати господарські рішення й організовувати їх виконання, здатні до саморозвитку і навчання впродовж всього професійного життя.

Підготовка фахівців на факультеті ведеться за такими спеціальностями і освітніми програмами: 

  • 051 "Економіка" - освітня програма "Економіка підприємства" (молодший бакалавр / бакалавр ), освітня програма "Бізнес-економіка" (магістр), освітня програма "Економічна аналітика" (бакалавр / магістр), освітня програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг" (бакалавр / магістр)
  • 073 "Менеджмент" - освітня програма "Менеджмент бізнес-організацій" (бакалавр / магістр), освітня програма "Менеджмент проєктів і консалтинг" (магістр).
  • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" - освітня програма "Підприємництво" (бакалавр / магістр)
  • 281 "Публічне управління та адміністрування" - освітня програма "Публічне управління та адміністрування"  (бакалавр), освітня програма "Управління публічним сектором економіки" (магістр), освітня програма "Цифрове врядування" (магістр).

Корисна інформація для вступників на сторінках:

Внаслідок впровадження новітніх освітніх та комунікаційних технологій у процесі навчання на факультеті широко застосовуються ділові та рольові ігри, обговорення практичних ситуацій в міні-групах, виконання навчально-дослідницьких проектів (у т. ч. міжнародних). Студенти мають можливість опановувати сучасні прикладні програмні продукти, що поширені на вітчизняних підприємствах, а також набувають практичних навичок розробки та прийняття управлінських рішень на основі бізнес-симуляцій. На факультеті традиційно проходять засідання дискусійних клубів та англомовних колоквіумів, тренінги та майстер-класи від професіоналів.

Студенти проходять практику на найкращих підприємствах України, а випускники успішно будують професійну кар’єру не тільки на вітчизняних підприємствах, але й в провідних зарубіжних компаніях. 

Положення про факультет економіки та управління 

Історія факультету

Від дня офіційного заснування у статусі факультету з 1 березня 1945 р. плановий факультет Київського фінансово-економічного інституту готував спеціалістів з економіки промисловості та економіки сільського господарства. Згодом друга спеціальність стала основою створення факультету економіки сільського господарства, а на факультеті, що став називатися планово-економічним довгий час готували кадри за двома спеціальностями:

  • планування промисловості;
  • планування народного господарства.

Деканами факультету в різні часи були: А. Л. Цукерник (1944—1945); М. В. Ніколаєв (1945—1954); В. Т. Чунтулов (1954—1955); С. С. Горохов (1955—1959); І. П. Панащенко (1959—1965); С. С. Горохов (1961—1963); О. М. Бобров (1963—1964); В. Н. Кальченко (1963—1965); А. В. Видиборець (1965—1967); Є. О. Шудра (1967—1984); С. А. Єрохін (1984—1985); С. Ф. Покропивний (1985—1991); А. П. Наливайко (1991 — 2012), О. В. Востряков (з 2012 р. до теперішнього часу).