Факультет економiки та управлiння

Факультет економiки та управлiння

  

Факультет економіки та управління – один з провідних і найстарших факультетів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Випускники факультету набувають професійних компетенцій з економіки і управління з усвідомленням економічного способу мислення та його застосування для розв’язання професійних задач, уміють обґрунтовувати управлінські рішення й організовувати їх виконання, здатні до саморозвитку і навчання впродовж всього професійного життя.

Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціальностями і освітніми програмами:

Спеціальність 051 "Економіка":

Спеціальність 073 "Менеджмент":

  • освітня програма "Менеджмент бізнес-організацій" (бакалавр / магістр)
  • освітня програма "Менеджмент проєктів і консалтинг" (магістр)

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

  • освітня програма "Підприємництво" (бакалавр / магістр)
  • освітня програма "Підприємництво і бізнес-технології" (бакалавр)
  • освітня програма «Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство» (магістр)

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування":

  • освітня програма "Публічне управління та адміністрування"  (бакалавр)
  • освітня програма "Державна політика та управління стратегічними комунікаціями" (магістр)
  • освітня програма "Державна політика та публічне управління" (магістр)
  • освітня програма "Цифрове врядування" (магістр).

Корисна інформація для вступників:

За рахунок впровадження новітніх освітніх та комунікаційних технологій у процесі навчання на факультеті широко застосовуються ділові та рольові ігри, обговорення практичних ситуацій в міні-групах, виконання навчально-дослідницьких проектів, зокрема і міжнародних. Студенти мають можливість опановувати сучасні прикладні програмні продукти, що поширені на вітчизняних підприємствах, а також набувають практичних навичок розробки та прийняття управлінських рішень на основі бізнес-симуляцій. На факультеті традиційно проходять засідання дискусійних клубів та англомовних колоквіумів, тренінги та майстер-класи від професіоналів.

Студенти проходять практику на найкращих підприємствах України, в органах державного управління та органах місцевого самоврядування, а випускники успішно будують професійну кар’єру не тільки на вітчизняних підприємствах, але й в провідних зарубіжних компаніях та в сфері публічного управління. 

Положення про факультет економіки та управління 

Історія факультету

Від дня офіційного заснування у статусі факультету з 1 березня 1945 р. плановий факультет Київського фінансово-економічного інституту готував спеціалістів з економіки промисловості та економіки сільського господарства. Згодом друга спеціальність стала основою створення факультету економіки сільського господарства, а на факультеті, що став називатися планово-економічним довгий час готували кадри за спеціальностями планування промисловості та планування народного господарства.

Деканами факультету в різні часи стали: А.Л. Цукерник (1944-1945); М.В. Ніколаєв (1945—1954); В.Т. Чунтулов (1954-1955); С.С. Горохов (1955-1959); І.П. Панащенко (1959-1965); С.С. Горохов (1961-1963); О.М. Бобров (1963-1964); В.Н. Кальченко (1963-1965); А.В. Видиборець (1965-1967); Є.О. Шудра (1967-1984); С.А. Єрохін (1984-1985); С.Ф. Покропивний (1985-1991); А.П. Наливайко (1991-2012), О.В. Востряков (з 2012 р. до теперішнього часу).