Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 518 Листопада 2022р.

Засідання Вченої ради факультету № 5 відбудеться 29 листопада 2022 року о 14.30 (онлайн)

Листопад – 2022

 

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

2. Про  особливості організації зимової екзаменаційної сесії та рівень готовності кафедр факультету до її проведення

Доповідач – заступник декана факультету доц. Самійленко А.П.

3. Про проведення конференції трудового колективу факультету.

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

4. Про стан  поточної успішності, ритмічність ведення електронних журналів викладачами кафедр та результативність організації навчальних занять на факультеті.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

5. Про затвердження тем дисертаційних робіт, наукових керівників та індивідуальних планів робіт аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (нового набору).

Доповідачі –завідувачі кафедр.

6. Про запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

Доповідач – голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

7. Про створення робочої групи для започаткування нової ОП на факультеті

Доповідач – зав. кафедри бізнес-економіки та підприємництва проф. Рєпіна І.М.

8. Про погодження проєкту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Доповідач – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління  доц. Карпенко О.В.

9. Про внесення змін до складу проєктних груп  ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів на факультеті

Доповідачі – завідувачі кафедр.

10. Про затвердження переліку навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що пропоновані для включення до каталогу вибіркових навчальних дисциплін 2023-2024 навчального року

Доповідачі – завідувачі кафедр.

11. Різне.